play

Szkolne Koła
Caritas

Czym są SKC?

SKC to powołane przez Caritas grupy wolontariuszy zrzeszające dzieci i młodzież szkolną, które pod opieką dorosłych (opiekunów) formują się oraz prowadzą działalność charytatywną we własnym środowisku.

Szkolne Koła Caritas współpracują z Parafialnymi Zespołami Caritas (PZC) i włączają się w akcje ogólnopolskie i diecezjalne. Spełniają one ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły. Ich fundament działania opiera się na zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

SKC to formacja charytatywna poprzez wychowanie uczniów do poszanowania godności osoby ludzkiej i do praktykowania czynnej miłości bliźniego. W Szkolnym Kole Caritas jest miejsce dla każdego kto chce działać na rzecz bliźnich. Główny warunek to chęć poświęcenia swojego czasu, energii i zdolności.

Cele SKC

  1. Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy.
  2. Stała współpraca z Caritas (w szczególności z PZC) i włączanie się w akcje przez nią prowadzone.
  3. Współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz innymi podmiotami.
  4. Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego.
  5. Troska o podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym.
  6. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymaganiaod siebie i do pracy nad sobą, kształtowania osobowości i dążenia do wszechstronnego rozwojumłodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę.
  7. Coraz większe zrozumienie i pogłębienie naukiJezusa Chrystusa przede wszystkim o Miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie.
  8. Kształtowanie formacji charytatywnej poprzez praktyki religijne.

Jak założyć SKC w Archidiecezji Katowickiej?

Opiekun koła – nauczyciel, składa na ręce dyrektora Caritas wniosek o powołanie nowego SKC, podpisany przez dyrektora szkoły oraz ankietę aktualizującą dane o SKC.

Pismo i ankietę można wysłać pocztą na ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice lub skan na e-mail: dyrektor@katowice.caritas.pl

Wzór pisma – załącznik

Wzór ankiety – załącznik

Struktura SKC:

opiekun (nauczyciel). Rolą opiekuna jest troska o formację własną i uczniów (ludzką, duchową, intelektualną i apostolską) asystent kościelny (katecheta lub duszpasterz). Jego zadaniem jest sprawowanie opieki duchowej nad SKC i czuwanie nad zgodnością działalności SKC z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem koła przewodniczący zastępca sekretarz skarbnik

Święto Caritas

 

18 kwietnia 2020

Już dzisiaj każdy z Was jest zaproszony na najbliższe Święto Caritas do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Spotkajmy się!

Czym jest Święto Caritas?

Święto Caritas obchodzone jest zawsze w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia. Co roku osoby związane w jakikolwiek sposób z Caritas (dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas, Parafialne Zespoły Caritas, mieszkańcy, pracownicy oraz wolontariusze naszych ośrodków) spotykają się na wspólnym świętowaniu. Najważniejszym momentem jest oczywiście Msza Święta a po niej słodki poczęstunek…

Za każdym razem to uroczyste wydarzenie odbywa się w innym miejscu.
W ubiegłych latach spotkaliśmy się w:

1  Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach (2012 r.)
2 Bazylice Św. Antoniego w Rybniku (2013 r.)
3 Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich (2014 r.)
4 Katedra Chrystusa Króla w Katowicach (2018 r.)
5. Mikołów św. Wojciecha (2019 r.)

swieto_caritas

Odkryte skarby...

Życzenia na Boże Narodzenie 2019 w 30-lecie Caritas Archidiecezji Katowickiej

Zostań świętym Mikołajem- podaruj innym coś od siebie

Zostań świętym Mikołajem- podaruj innym coś od siebie Mikołajki coraz bliżej zapraszamy wszystkie Szkolne Koła Caritas do zrobienia w tym dniu czegoś miłego, dobrego dla najmniejszych a może najsmutniejszych lub najbardziej zapomnianych z waszej okolicy.Może warto zrobić kartkę, dać mały podarunek lub przebrać się za Mikołaja i rozdać po prostu cukierki:) Propozycja na 6 XII 

więcej >

Niezbędnik Odkrywcy

Miej go zawsze przy sobie – on pomoże Ci w odkrywaniu ukrytych w Tobie skarbów!


Z lekcji przyrody wiadomo, że kompas służy do wyznaczania właściwego kierunku. Wspólnym kierunkiem wszystkich „Młodych Poszukiwaczy Skarbów” jest NIEBO ! I tam zmierzamy! Kompas będzie zawsze w zasięgu Waszego Kapitana i Przewodnika. On idzie szlakiem jako pierwszy i nie może się pomylić, bardzo zależy mu też na bezpiecznej drodze i osiągnięciu wyznaczonego celu przez wszystkich „Młodych Odkrywców”, więc nie rozstaje się ani na krok z tym cennym przyrządem!

Wszyscy uczniowie uwielbiają szkolne wycieczki ale wiedzą, że wtedy zdarzają się zazwyczaj potknięcia, stłuczone kolano lub łokieć. Wtedy potrzebna jest pierwsza pomoc, a w gotowości zawsze apteczka!
Na swoim szlaku każdy Młody Odkrywca wyposażony jest w specjalną apteczkę pierwszej pomocy! Korzysta z niej za każdym razem, kiedy zauważa kogoś kto płacze, komu jest ciężko, kto potrzebuje pomocy! W apteczce znajdzie wszystkie możliwe Boże Opatrunki.
Modlitwy  i różaniec!

Lornetka pomaga dostrzec to, czego czasem nie udaje się zobaczyć z bliska. Korzystaj z niej za każdym razem kiedy wybierasz się w poszukiwanie nowych skarbów. Bardzo często, a może i zawsze, pomoże Ci zobaczyć Pana Jezusa w drugim człowieku. Używając lornetki będziesz mógł zobaczyć wskazówki Pana Jezusa i Jego pomocników – Świętych w Niebie. Na pewno podpowiedzą Ci gdzie i jak szukać skarbów!

Młody Odkrywco! Jak dobrze wiesz latarka to rodzaj lamy, która zasilana bateriami daje nam światło. Podczas wędrówki po skarb, Twoim światłem na drodze będą Sakramenty, szczególnie Eucharystia oraz Sakrament Pokuty i Pojednania. Pamiętaj o tym, żeby co niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjmować Pana Jezusa do swego serca. Warto nie zapominać też o Mszy Świętej szkolnej. Dowiedz się kiedy jest w Twojej parafii! No i oczywiście co miesiąc przystępuj do spowiedzi!

Kontakt

adres: 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 20
tel./fax: +48 32 251 67 22
e-mail: katowice@caritas.pl
 
adres do korespondencji: Caritas Archidiecezji Katowickiej Urząd Pocztowy Katowice 1 Filia 11          
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 31, skr. poczt. 1822

nr rachunku: 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062 REGON: 006217516
NIP: 954-21-53-986 KRS: 0000221725